REGULAMIN REZERWACJI APARTAMENTÓW WAKACYJNYCH NA COSTA DEL SOL - INFORMACJE OGÓLNE

Minimalny okres wynajmu Apartamentów wakacyjnych to 7 dni ( w niektórych przypadkach 2 dni)

Zakwaterowanie : Zakwaterowanie: od 16:00 / Wykwaterowanie: do 11:00

Woda, gaz, elektryczność: ZAWARTE W CENIE

Cena nie zawiera podatku.

Odbiór kluczy : W APARTAMENCIE LUB  W BIURZE :

Warunki Anulacji - Serwis może anulowac rezerwacje bez podani aprzyczyny na 2 tygodni przed przyjazdem. 

W przypadku anulacji przez serwis, wpłącona opłąta rezerwacyjna/zaliczka są zwracane klientowi . Serwis moze też zaoferować podobny apartament w rejonie Costa Del Sol 

PandO Apartments S.L.

Office in Marbella (Spain)

Ave Ricardo Soriano 55

29-600 Marbella (Malaga)

open 11-14 & 16-20

 

BANCO SANTANDER S.A.

BANCO SANTADER OFICINA 5630 MARBELLA, Av Ricardo Soriano 33

BANK ACCOUNT :  0049 5630 00 5200000437

 

Zwierzęta domowe : NIE AKCEPTOWANE

Restrykcje wiekowe: TYLKO OSOBY DOROSŁE POWYŻEJ 18 ROKU , DZIECI POD OPIEKĄ DOROSŁYCH
Warunki czasowe wykwaterowania : PRZYJAZD/WYJAZD PRZED 9.00 RANO LUB PO 22.00 PŁATNY DODATKOWO

W przypadku skrócenia pobytu, opłata za nie wykorzystany okres nie jest zwracana.

Odpowiedzialność

Niniejszym informujemy ze choć firma dokłada wszelkich starań by na bieżąco monitorować i aktualizować opis wyposażenia apartamentów /nieruchomości jak również utrzymania ich standardu nie może ponosić odpowiedzialności za zmiany na które nie ma bezpośredniego wpływu i/lub kontroli. Podobnie firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za urazy choroby straty czy dodatkowe koszta lub niewygody spowodowane przez lub wynikające ze stanu lokalu/nieruchomości takie jak wygląd instalacja elektryczna hydraulika warunki atmosferyczne czy zaniedbania właściciela Dodatkowo firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy osobiste samochód i jego zawartość podczas pobytu.

Warunki płatności :

15%/20% /60% ( w zalezności  od wybranego apartamentu)  kwoty dla dokonania rezerwacji w ciągu 7 dni od daty złożenia rezerwacji przelwem bankowym. Na dole strony każdego z apartamentów określone są indywidualne warunki płatności.

Pozostała kwota płata przelewem bankowym na wskazany rachunek lub na miejscu  w dniu przyjazdu gotówką ( w zalezności  od wybranego apartamentu). Na dole strony każdego z apartamentów określone są indywidualne warunki płatności.

Depozyt płatny w gotówce i zwracany jest w dniu wyjazdu lub przelewem po sprawdzeniu stanu mieszkania

Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji.

Uwaga: w przypadku płatności karta kredytowa , pobieramy dodatkowa oplata manipulacyjna w wysokości 10% wartości całej rezerwacji.

W sporadycznych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na apartament o podobnym lub wyższym standardzie i w podobnej lokalizacji w tej samej cenie .

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE - REGULAMIN, WARUNKI KORZYSTANIA Z MIESZKAŃ

P&O Apartments S.L. reprezentuje właściciela Nieruchomości i jest upoważnione do przyjmowania rezerwacji oraz do podpisywania umów wynajmu.

Nieruchomości są administrowane przez P&O Apartments S.L. w imieniu właściciela, bezpośrednio przez właściciela  lub przez innych upoważnionych przedstawicieli właściciela.

 

 


WARUNKI REZERWACJI

Rezerwacja wstępna
Wstępnej rezerwacji można dokonać wypełniając na stronie formularz rezerwacji, dostępny przy stronie każdego mieszkania "rezerwuj" lub w zakładce
"rezerwuj" w menu głównym

Po wypełnieniu formularza system automatycznie wyliczy kwotę do zapłaty po określonych w systemie cenach sezonowych.

Po zaakceptowaniu ceny i warunków rezerwacji, zostanie przyjęta wstępna rezerwacja, oznaczona w kalendarzu na zielono. Otrzymacie Państwo na podany przez Państwa w formularzu rezerwacji adres e-mail potwierdzenie wstępnej rezerwacji.

W ciągu 72 godzin sprawdzimy i potwierdzimy ostateczne dostępność wybranego przez Państwa Apartamentu i wyślemy potwierdzenie.

W przypadku wybranych apartamentów możliwe jest dokonanie natychmiastowej rezerwacji on-line , bez oczekiwania na potwierdzenie dostępności.

W tym przypadku po dokonaniu wpłaty zaliczki otrzymają Państwo natychmiast potwierdzenie rezerwacji i Voucher .

Rezerwacja on-line   

Po otrzymaniu potwierdzenia, będziecie  Państwo mogli kontynuować rezerwację on-line dokonując wpłaty zaliczki w wysokości  15 % /20%/60% ( w zalezności od apartamentu) przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy

Wpłata powinna być dokonana w ciągu 7 dni , po tym terminie system automatycznie usunie rezerwację. Do czasu kiedy nie zostanie wpłacona zaliczka, rezerwacja oznaczona jest jako „rezerwacja wstępna”. Jeśli potrzebujecie Panstwo więcej czasu na wpłątę zaliczki, prosimy o kontakt, wówćzas wstępna rezerwacja zostanie przedłużona.

Po otrzymaniu przez nas płatności natychmiast otrzymacie Państwo na podany w formularzu rezerwacji e-mail , potwierdzenie rezerwacji , w kalendarzu rezerwacja zostanie oznaczona na czerwono co oznacza że mieszkanie jest dla Państwa zarezerwowane.

Otrzymacie Państwo wówczas kolejny Voucher na podany adres e-mail i dalsze instrukcje dotyczące realizacji rezerwacji zawierające :

- dane konta bankowego  nieruchomości do dokonania wpłaty depozytu/drugiej raty w kwocie określonej w Voucherze , jesłi jest to wymagane.  Depozyt/rata powina byc wpłacona na wskazane konto w ciągu 7 dni od daty dokonania rezerwacji na wskazane konto bankowe. ( w przypadku wybranych apartamentów wymagana jest tylko wpłata pierwszej zaliczki , pozostała kwota płatna na miejscu) .

- po dokonaniu wpłaty wymagane będzie przesłanie nam potwierdzenia wpłaty oraz kserokopii dowodu osobistego lub paszportu.

Po  otrzymaniu wpłaty konto i przesłaniu nam wyżej wymienionych dokumentów, otrzymają Państwo voucher będący ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji , potwierdzającym dokonanie wpłaty, wraz z:

- dokładnym adresem apartamentu

- adresem naszego biura gdzie możecie Panstwo odebrać klucze do apartamentu

- kontaktem do  osoby przekazującej klucze (właściciel apartamentu lub nasz przedstawiciel)

 

Ostatnia ratę/depozyt  wpłacają Państwo na miejscu gotwką  po otrzymaniu kluczy,  lub przelewem bankowym.na 7 dni przed przyjazdem

Depozyt

Depozyt pobierany jest w gotówce w dniu przyjazdu i będzie  zwracany w gotówce po sprawdzeniu stanu mieszkania , czystości, wyposażenia , ewentualnych zniszczeń, rachunków  etc.

Zakwaterowanie i Wykwaterowanie
1. Zakwaterowanie Gościa następuje we wskazanym dniu przyjazdu w wynajmowanym apartamencie w obecności naszego przedstawiciela lub przedstawiciela właściciela mieszkania
Zakwaterowanie następuje poprzez:
- Uregulowanie należności , jeśli nie została wcześniej uregulowana w całości .
- Zakwaterowanie następujący na podstawie dowodu osobistego lub paszportu
- Prezentację apartamentu oraz zapoznanie Gościa z jego wyposażeniem
- Przekazanie kluczy

2. Wykwaterowanie następuje w apartamencie w dniu opuszczenia apartamentu przez Gościa w obecności naszego przedstawiciela lub przedstawiciela właściciela mieszkania

Okres najmu i przedłużenie pobytu
1. Doba trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00.
2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Najemca powinien zgłosić przedstawicielowi do godziny 11.00 dnia poprzedzającego dzień opuszczenia apartamentu. Życzenia przedłużenia pobytu uwzględnione zostaną w miarę posiadanych możliwości.

Odwołanie Rezerwacji

W przypadku anulowania rezerwacji  wpłaty za zarezerwowany okres nie są zwracane.

Prawa, Obowiązki ,Odpowiedzialność
P&O Apartments S.L. ma obowiązek zapewnić:
1. warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu gościa w apartamencie
2.
P&O Apartments S.L.  nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy na terenie apartamentu przez osoby tam zameldowane .
3. Najemca powinien zawiadomić przedstawiciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
4.
P&O Apartments S.L. nie ponosi odpowiedzialność  z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona.
5. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentów powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
6. Najemca nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

7.W apartamencie może przebywać tylko taka ilość osób jaka była zgłoszona przy dokonywaniu rezerwacji lub przed przyjazdem
8. W apartamentach obowiązuje cisza nocna od godziny 21.00 do godziny 9.00.

9.Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na apartament o podobnym lub wyższym standardzie i w podobnej lokalizacji w tej samej cenie .


Ochrona danych osobowych
1. Dokonując rezerwacji na stronach internetowych www.pandoapaerments.es  Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji .

Warunki korzystania z mieszkań

1. W mieszkaniu nie może nocować większa ilość osób niż została zgłoszona podczas rezerwacji .

2. W mieszkaniach obowiązuje cisza nocna w godzinach 21.00- 09.00

3. Niedozwolone jest w mieszkaniach organizowanie przyjęć, imprez okolicznościowych, głośne słuchanie muzyki itp., zachowanie zakłócające spokój

3. Mieszkanie nie może być wykorzystywane w inny sposób niż w celach mieszkaniowych, a zwłaszcza w celu prowadzenia w nim jakiejkolwiek działalności. Nie dopuszcza się rejestracji w mieszkaniu działalności gospodarczej lub innej działalności zwłaszcza  związanej z przyjmowaniem klientów.

4.  Mieszkanie nie może być podnajmowane osobom trzecim ani w żadnej formie tym osobom udostępniane.

5.  Powyższe postanowienia nie są naruszane jeżeli Najemca wynajął  mieszkanie w celu stałego lub okresowego udostępniane go swoim pracownikom, współpracownikom czy też kontrahentom, co powinno być uprzednio zgłoszone.

6.  Powyższe postanowienia nie są naruszane w przypadku   organizowania w mieszkaniu dyskretnych spotkań biznesowych, o ile nie wystąpią znamiona wykorzystywania mieszkania dla prowadzenia działalności związanej z przyjmowaniem  klientów, co powinno być uprzednio zgłoszone.

7.  Najemca nie może wymieniać zamków, ani samodzielnie dorabiać kluczy do. Najemca może otrzymać  drugi komplet kluczy, po  zwróceniu  się  do  Wynajmującego  ze stosownym wnioskiem.

8.  Najemca nie może wprowadzać przeróbek ani innych zmian w mieszkaniu.

9.  Najemca zobowiązuje się do korzystania z mieszkania oraz z przekazanego wraz z nim wyposażenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

Ogólne przepisy Porządkowe

1.  Najemca zobowiązuje się do  korzystania z mieszkania w taki sposób, aby nie naruszać praw pozostałych lokatorów do prywatności i spokoju.

2.  Najemca jest obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku   przeznaczone do wspólnego korzystania, takie jak klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

3.  Najemca zobowiązuje się do korzystania z infrastruktury osiedlowej zgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności do: dbania o zieleń, niezanieczyszczania chodników, ulic,  trawników.

4.  Na klatkach schodowych w budynkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

5.  Najemca nie może, bez zgody Wynajmującego, utrzymywać  ani przechowywać zwierząt w  mieszkaniu.

6.  Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o powstałych     uszkodzeniach w mieszkaniu bądź w jego wyposażeniu.

7.  Jeżeli okaże się, iż za powstałe uszkodzenia odpowiedzialny jest Najemca lub osoby trzecie przebywające z Najemcą w mieszkaniu, Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia szkód i wymiany wyposażenia na wolne od uszkodzeń. Jeżeli sprawcą będzie Najemca bądź osoba trzecia, za którą ponosi odpowiedzialność, Wynajmujący  ma prawo do pokrycia szkody z otrzymanej kaucji. W takim razie Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia kaucji, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o pokryciu szkody z kaucji. W przypadku niewykrycia sprawcy do naprawienia szkód zobowiązani są wszyscy Najemcy w równych częściach. Odpowiedzialność Najemcy i pełnoletnich osób stale z nim zamieszkujących za powstałą szkodę jest solidarna. .

8.  Wynajmujący  nie  ponosi odpowiedzialności  za  utratę lub uszkodzenie  rzeczy   wniesionych przez Najemcę  lub inne osoby korzystające  z Mieszkania.


Postanowienia ogólne
W kwestiach nie ujętych w poniższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.